Det er tilladt at slagte og udtage fjerkræ (rense for indvolde) som privatperson fra eget hobby hønsehold, sålænge man følger reglerne fra fødevarestyrelsen omkring slagtning og aflivning af dyr det er dog ikke tilladt at sælge disse uden at have sine godkendelser i orden omkring fjerkræslagteri og stalddørssalg.

 

Tåbelige regler for slagtning og salg af fjerkræ af:
Finn Jensen, frit fjerkræ samt Dansk Fjerkræforum

Den måde som lovgivningen er indrettet på, så er myndighederne langt henad vejen selv skyld i at der slagtes under »uhygiejniske« forhold som det kaldes.

Sidste år lukkede myndighederne en fjerkræplukker ved Randers. Et plukkeri hvor man i mange år har kunnet komme med sine høns, kyllinger eller ænder. Få dem aflivet og plukket.

Men det satte myndighederne en stopper for. Ikke fordi der var noget uhygiejnisk eller uorden i tingene. Manden opdrætter selv ænder og sælger dem plukkede. Det må han gerne blive ved med. Men han må ikke plukke for andre…

På den måde har myndighederne gjort det meget besværligt at få slagtet sit fjerkræ og har overladt en ellers velfungerende ordning til et helt sort marked som netop i Aulum og andre lignende steder.

I det hele taget er reglerne på det her område mildest talt ikke logiske og myndighederne gør alt for at hindre de små ekstensive besætninger i at få en økonomi.

Man kan nemlig sagtens helt lovligt sælge slagtet fjerkræ fra sin egen besætning uden at en dyrlæge har tjekket dem. Det sker hvis man er autoriseret til stalddørssalg af slagtet fjerkræ og det er forholdsvis ukompliceret. Det betyder at man må sælge et lille antal (500 stk) slagtet fjerkræ fra sin ejendom til slutbrugeren.

Fjerkræet skal være opdrættet på ejendommen og der behøves så ikke dyrlægekontrol af det. MEN forudsætningen er at fjerkræet ikke er åbnet, det vil sige at indvoldene ikke er pillet ud. Det må gerne være plukket.

Argumentet for at indvoldene ikke må være pillet ud, er at det er købers garanti for at dyret ikke fejler noget, Hvordan det skulle kunne ses på indvoldene, det ved jeg ikk,e og det er i hvert fald ikke nogen garanti for at der ikke er bakterier i dyrene…

Jeg tror snarere at det er for at sætte en begrænsning på dette salg. Det vil altid være nemmere at sælge en kylling eller and uden indvolde end en med. Men sådan er reglerne altså.

Samme regler gælder iøvrigt for kaniner og opdrættet fjervildt (gråænder, fasaner etc.) De må også sælges slagtet, uden dyrlægekontrol, men uåbnede.

Men det ulogiske kommer, når man ser på hvad jægere må. De må nemlig gerne sælge både harer, fasaner og gråænder der er afhudede, plukkede OG rensede. Jægere må altså gerne tage indvoldene ud på de dyr, de skyder og sælge dyret.. Helt uden autorisation iøvrigt.

(Autorisationen kommer igennem jagttegn) Samme antal som ved stalddørssalg. Her er der slet ingen dyrlægekontrol indblandet. Hermed falder argumentet da om, at forbrugeren skal kunne se indvoldene, fuldstændig væk…

Skov og Naturstyrelsen regner med at ca halvdelen af de fasaner og gråænder som nedlægges i Danmark stammer fra opdrættede fugle. Så man må ikke tage en opdrættet gråand, slagte den og tage indvoldene ud og sælge.

Men man må gerne tage den samme gråand, sætte den ud i en sø, vente en måned, skyde den og SÅ må man gerne sælge den lige til putte i ovnen. Hvorfor i alverden må jægere det, som almindelige opdrættere ikke må.

Jeg undrer mig over disse regler og den forskelsbehandling der er her. At sælge en nedskudt gråand renset uden dyrlægekontrol er lovligt, at sælge en opdrættet and renset uden dyrlægekontrol er ulovligt…

Jeg vil godt lige understrege, at jeg intet kender til den aktuelle sag, men blot påpeger at der ikke er nogen logik i reglerne for slagtning af fjerkræ og harer i forhold til hvem der må hvad.

Under alle omstændigheder så skal aflivning og slagtning selvfølgelig foregå under hygiejniske forhold. Men der er noget fundamentalt galt i den måde som myndighederne regulerer området på idag, når man lukker velfungerende, hygiejniske plukkere.

Ved at indrette lovgivningen på en måde, så der også blev plads til dem som slagter på en ordentlig måde, så kunne man komme mange af de uhygiejniske slagtere til livs.